עמוד:78

הדרכה ? העומס של מגבר 1 הם הנגדים R - - \ R בחיבור מקביל . a LX שאלה 3 . 7 נניח שאפשר לשנות את התנגדויות המבוא והמוצא של המגברים שבשאלה . 3 . 4 האם יש להגדיל או להקטין את התנגדויות המבוא והמוצא כדי לקבל הגבר מתח גדול יותר ? שאלה 3 . 8 א . חשבו את הגבר המתח במגבר הקסקדה שבאיור , 3 . 16 הכולל שתי דרגות אידיאליות . ב . חשבו את ההגבר — במגבר הזה . ' איור 3 . 15 איור לשאלה 3 . 6 איור 3 . 16 איור לשאלה 3 . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר