עמוד:77

כאשר A הוא ההגבר של הדרגה mr בהתחשב בהעמסת המגבר המחובר אחריו . k דוגמה 3 . 3 התייחסו לשני המגברים המתוארים באיור . 3 . 14 הניחו שכל מגבר מאופיין על-ידי הגבר מתח בריקם a" ? nan והתנגדויות מבוא ומוצא . R = R = \ kQ העומס המחובר למגבר 11 הוא . R = 1 kQ מצאו את : L א . הגבר המתח A של מגבר ^ ; 11 ב . הגבר המתח A V ] של מגבר ; 1 ג . הגבר המתח הכולל , , A = - ^ - בדציבלים . פתרון שאלה 3 . 6 שני מגברי מתח מחוברים בשרשרת כמתואר באיור . 3 . 15 חשבו את :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר