עמוד:76

באיור 3 . 14 מתואר מעגל התמורה של מגבר קסקדה המורכב משתי דרגות של מגברי מתח . נשים לב כי : א . התנגדות המבוא של מגבר 11 מהווה עומס למגבר { R = R ) 1 ב . מתח המוצא של מגבר 1 הוא מתח המבוא של מגבר ( v = v ) 11 ג . ההגבר הכולל A VT של שני המגברים המחוברים בשרשרת הוא מתח המוצא של מגבר 11 מחולק במתח המבוא של מגבר : 1 נמצא את הקשר בין ההגבר הכוללים A לבין ההגבר של כל אחד מהמגברים ו ° > A V \ - V 2 _ o \ v i 2 '/ I A V 2 - את ההגבר הכולל A yj נכפיל ונחלק : v -3 מאחר ש- ע = ע , נקבל : " 1 באופן כללי , אם n מגברים מחוברים בשרשרת , ההגבר הכולל יהיה : איור 3 . 14 מעגל תמורה של מגבר קסקדה המורכב משתי דרגות של מגברי מתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר