עמוד:73

3 . 6 . 5 מגברי מתח-זרם וזרם-מתרו ניתוח פעולתם של מגבר מתח-זרם ומגבר זרם-מתח דומה לזה של מגברי מתח ומגברי זרם שתיארנו בצורה מפורטת . לכן לא נרחיב כאן בתיאור פעולתם אלא נסתפק בהבאת טבלה , ובה ערכי התנגדויות המוצא והמבוא של מגברים אידיאליים מארבעת הסוגים . / גואלה 3 . 1 סרטטו את מעגל התמורה של מגבר מתח-זרם ומגבר זרם-מתח אידיאליים . מעגל התמורה הכולל מגבר מתח במקום מגבר זרם מתואר באיור . 3 . 11 מקור האות הומר במקור מתח על-ידי שימוש במשפט תבנין . בחישוב מתח המקור במוצא נלקח בחשבון ש- v = 100 / , ( ראה המעגל במבוא המגבר . ( טבלה 3 . 2 התנגדויות מבוא ומוצא במגברים אידיאליים איור 3 . 11 המרת מעגל התמורה של מגבר זרם במעגל תמורה של מגבר מתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר