עמוד:71

דוגמה 3 . 2 מגבר זרם בעל התנגדות מבוא , 100 Wbvy התנגדות מוצא של , 10 kW והגבר זרם בקצר של , 1000 מחובר כין מקרו זרם שהתנגדותו 20 kW לבין עומס של . 1000 W חשבו את : א . הגבר זרם המקור . ב . הגבר המתח . ג . הגבר ההספק . ד . יצגו את המגבר בעזרת מעגל התמורה של מגבר מתח . פתרון נסרטט את מעגל התמורה של מגבר הזרם ( איור . ( 3 . 10 איוו 3 . 10 מעגל התמורה של מגבר הזרם איור 3 . 9 מעגל התמורה של מגבר זרם אידיאלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר