עמוד:67

דוגמה 3 . 1 נניח שמעוניינים להשמיע את התפוקה של מיקרופון כלשהו ברמקול . המיקרופון מפיק מתח יעיל של 2 mV והתנגדותה . 50 kQ התנגדות הרמקול היא . 10 0 א . חשבו את המתח שיתקבל על הרמקול אם נחבר את המיקרופון ישירות לרמקול . ב . נשתמש במגבר בעל התנגדות מבוא של , 50 kQ התנגדות מוצא של , 0 . 1 0 והגבר מתח בריקס vo = 5000 חשבו את ( 1 ) מתח המוצא . ( 2 ) הספק המוצא . ( 3 ) הגבר מתח המבוא . ( 4 ) הגבר מתח המקור . ( 5 ) הגבר הזרם . ( 6 ) הגבר ההספק . פתרון א . חיבור המיקרופון ישירות לרמקול יגרום לכך שהמתח שיתקבל על הרמקול יהיה ו המתח שהתקבל על הרמקול קטן מאוד , ולכן יש להשתמש במגבר . ב . נסרטט את מעגל התמורה של מגבר המחובר לרמקול ( איור . ( 3 . 8 איור 3 . 8 מעגל התמורה של מגבר המחובר לרמקול

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר