עמוד:66

3 . 6 . 2 מגבר מתח אידיאלי במגבר מתח אידיאלי , התנגדות המוצא היא אפס , ( R = 0 ) ולכן אין תלות בין מתח המוצא o לזרם המוצא , כלומר , מתח המוצא קבוע עבור כל זרם . כמו כן , התנגדות המבוא במגבר מתח אידיאלי היא אינסופית , ( i = co ) ובמקרה כזה נאמר שהמגבר אינו מעמיס את המקור . כלומר , מתח המקור הוא מתח המבוא (• , , ( v , = v וזרם המבוא הוא אפס . באיור 3 . 7 מופיע תרשי התמורה של מגבר מתח אידיאלי . הגבר מתח המבוא - ( A ) מציין פי כמה גדול ערך מתח המוצא ( v ) מערך מתח המבוא , ( v ) o v כאשר המגבר מועמס בעומס A = ^ L ' ? . R V j הגבר מתח המקור ~ ( vs ) מציי ו פי כמה גדול ע יד מינח המוצא 00 ) מערך מתח המקור , ( v ) כאשר המגבר מועמס בעומס L s ? . R A vs = ~ הגבר מתח המקור הוא הקטן בהגברים . אחריו בא הגבר מתח המבוא , והגדול ביותר הוא הגבר המתח בריקם . { A vo > A vs ) הדבר נובע מחלוקת המתח המתקבלת במוצא ובמבוא . במגבר מתח טוב , התנגדות המוצא הקטנה ככל האפשר ( יחסית ל , (^ - כדי שרוב המתח יופיע על העומס , ואילו התנגדות המבוא גדולה ככל האפשר , כדי שרוב מתח המקור יגיע להדקי המבוא של המגבר . הערה : אם התנגדות העומס אינה נתונה , מניחים , בדרך כלל , שהגבר המתח הנתון הוא הגבר המתח בריקם . איור 3 . 7 תרשים התמורה של מגבר מתח אידיאלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר