עמוד:63

3 . 5 פרמטרי ההגבר מתח הדקי המוצא של מגבר מסוים בריקם ( ללא עומס ) חייב להיות זהה בכל אחת משיטות הייצוג . לכ נשווה , לדוגמה , את מתח המוצא v במגבר מתח ( שהוא Avo i ו בריקם אין מפל מתח על ( R למתח המוצא v במגבר מתח-זרם ( שהוא nnnn - i rtctrvi המתפתח על הנגד , R שבו זורם הזרם של מקור הזרם : ( מכאן נקבל את הקשר בין ? . G - \> A m v 0 באותו אופן נשווה את מתח המוצא בריקם במעגלי התמורה של מגבר זרם-מתח ומגבר זרם : ונקבל את הקשר בין ^ m ? . A R כדי למצוא את הקשר בין בין A - * J A נשווה את מתח המוצא בריקם במעגלי התמורה IS v 0 של מגבר מתח ומגבר זרם : VO i = IS < , o המוצא מכתיב גם הוא את מעגל התמורה שכדאי להשתמש בו . אס במוצא מופיע אות מתח ( שערכו קבוע כמעט עבור עומסים שונים וזרמי מוצא שונים , ( כדאי להשתמש באחד ממעגלי התמורה המופיעים באיורים 3 . 5 א או 3 . 5 ב , שכן הם מוגדרים כמגברים המספקים אות מתח במוצאם . אם במוצא מופיע אות זרם , כדאי להשתמש באחד ממעגלי התמורה המופיעים באיורים 3 . 5 ג או , 13 . 5 שכן הם מוגדרים כמגברים המספקים אות זרם במוצאם . כאמור , למרות שכאשר נתון מגבר מסוים , עדיף לייצג אותו על-ידי מעגל תמורה מסוים מבין ארבעת מעגלי התמורה שהוצגו , הרי שניתן לייצגו על-ידי כל אחד מארבעת המעגלים הללו . כאשר נתון מעגל תמורה מסוים המייצג מגבר , ונתונים הפרמטרים המאפיינים אותו A-t R , # , 1 ( או G או ( R אפשר למצוא את הפרמטרים של מעגלי התמורה האחרים באמצעות ביטויים מתמטיים פשוטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר