עמוד:61

3 . 4 סוגים / טובים של מעגלי תמורה כאשר ידועים הגדלים השונים , הנמדדים בהדקי המגבר , אפשר לייצג את המגבר על-ידי מעגל תמורה מתאים , השקול בהתנהגותו החשמלית למעגל המגבר . נדגיש שוב , שמעגל התמורה אינו מייצג את המבנה הפנימי של המגבר ( שלעתים בנוי ממאות רכיבים ) אלא רק את התנהגותו החשמלית השקולה . התנגדות המוצא נתונה אפוא על-ידי ו השימוש בערך מוחלט בא לבטל את השפעת העובדה שהגדלת הזרם גורמת להקטנת המתח , ועקב כך הסימן של Av מנוגד לסימן של . A / באיור 3 . 4 א מתואר מעגל המוצא של מגבר מתח . ניתן לראות שהתנגדות המוצא , המסומנת על-ידי , R מחוברת בטור למקור המתח המבוקר . מתח המוצא הוא ההפרש בין מתח המקור המבוקר לבין המתח המתפתח על התנגדות המוצא . באיור 3 . 3 ב מתוארת תלות מתח המוצא בזרם המוצא . ניתן לראות שמתח המוצא קטן ככל שזרם המוצא גדל . הערך Av ,, המוחלט של השיפוע של אופיין זה מבוא את התנגדות המוצא . /? / " A איור 3 . 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר