עמוד:59

3 . 2 מוצא המגבר מקור מבוקר אם נחבר מקורות מתח סינוסואידליים שונים למבוא המגבר , ונמדוד את המתחים המתקבלים על הדקי המוצא של המגבר , כאשר לא מחוברת למוצא התנגדות ( ללא עומס , ( נראה שקיים יחס ישר בין מתח המוצא לבין מתח המבוא , כל עוד ערכו של מתח המבוא אינו חורג מהתחום הליניארי של פעולת המגבר . קבוע היחס הישר הזה ( בין מתח המוצא למתח המבוא , ללא עומס במוצא ) נקרא הגבר המתח בריקם ( open circuit voltage gain ) ומסומן על-ידי A עבור מתח מבוא t \ נקבל אפוא מתח מוצא שערכו ? v o vo 1 את הגודל trtn 01 אפשר לייצג על-ידי מקור מתח מבוקר-מתח , כלומר , מקור מתח שערכו נקבע על-ידי מתח המבוא . מקור מתח כזה מוצג באיור 3 . 2 ב . אם מקור אות המבוא הוא מקור זרם , / , נוח יותר לתאר את מתח המוצא בתלות בזרם המבוא . היחס ביו המתח במוצא לזרם במבוא נקרא התנגדות מעבר בריקם open circuit ) , ( transresistance ומסומן על-ידי . R לגודל זה יחידות של התנגדות , שכן הוא מתאר יחס m בין מתח לזרם . במקרה זה , במוצא מעגל התמורה יופיע מקור מתח מבוקר-זרם , שגודלו in RJ ? !/ וסימולו מוצג באיור 3 . 2 ב . עתה נניח ששוב אנו מחברים למבוא המגבר אותות מתח סינוסואידליים שונים ( שכולם נמצאים בתחום הליניארי של פעולת המגבר , ( אך הפעם אנו מקצרים את הדקי המוצא . אם נמדוד את הזרם במוצא ( זרם הקצר ) עבור אותות מתח שונים , נקבל יחס ישר בין ערך הזרם במוצא לבין ערך המתח במבוא . איור 3 . 2 מקורות מתח מבוקרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר