עמוד:58

3 . 1 מבוא המגבר אם נפעיל מתחים שונים על מבוא המגבר , תוך הקפדה שלא לחרוג מהתחום הליניארי , ונמדוד את הזרם המתאים לכל מתח , נראה שקיים יחס ישר בין המתח לזרם . תלות ליניארית זו ניתן לייצג על-ידי נגד , שהתנגדותו שווה ליחס הקבוע שבין המתח לזרם במבוא המגבר . התנגדות הנגד הזה נקראת התנגדות המבוא ( input resistance ) של המגבר , והיא מייצגת , כאמור , את היחס הקבוע בין מתח המבוא לזרם המבוא של המגבר . התנגדות המבוא מסומנת על-ידי Rj ומסרטטים אותה בין הדקי המבוא של המגבר , המתואר באיור . 3 . 1 את ערכי הנגדים והמקורות במעגל התמורה אפשר למצוא על-ידי ביצוע שורת מדידות של מתחים וזרמים בהדקי המבוא ובהדקי המוצא של המגבר , ללא התייחסות למעגלים שבתוך המגבר . כדי לקבל הגברה גבוהה ניתן להשתמש במגבר בעל הגבר גבוה , או לחבר מגברים ( דרגות הגברה ( Stages בטור , בחיבור קסקודי . ( Cascade ) כדי לנתח את פעולתה של מערכת המורכבת ממספר דרגות המחוברות בטור ניתן להשתמש , עבור כל מגבר , במעגל התמורה שלו ולנתח את מעגל התמורה השקול שנוצר . אייר 3 . 1 התנגדות מבוא של מגבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר