עמוד:57

פרק 3 שימוש במעגלי תמורה וחיבור מגברים בשרשרת כפי שכבר ציינו , מעגלי הגברה בנויים ממספר רב של רכיבים . כדי לנתח מעגלים אלה יש לכתוב את משוואות הזרמים והמתחים בצמתים ובחוגים השונים . מכיוון שבמעגלים אלה יש צמתים וחוגים רבים , ובחלק מהרכיבים הקשר בין הזרם למתח מסובך , תהליך כזה יהיה מייגע וארוך למדי . כפי שראינו , בדרך כלל מגברים פועלים בנקודת עבודה מסוימת ועם אות מבוא קטן , כדי לקבל הגברה ליניארית . במצב עבודה זה , פעולת רכיבי המגבר היא ליניארית ( בקירוב , ( וניתן לייצג את מעגל ההגברה בעזרת מעגל חלופי פשוט הרבה יותר , המורכב רק מנגדים ומקורות מתח או זרם . אם נחליף את מעגל המגבר המסובך במעגל חלופי זה , שנקרא גם מעגל שקול או מעגל תמורה , ( equivalent circuit ) ונחשב את המתחים והזרמים במעגל , נקבל את אותם מתחים וזרמים שהיו מתקבלים במעגל המגבר המקורי . סוג מסוים של מעגלי תמורה נלמד בתורת החשמל , כאשר מחליפים חלק של מעגל במקור שקול ובנגד שקול , לפי משפט תבנין או נורטון . מעגלי התמורה שנתאר בהמשך מאפיינים את התנהגותם של מגברים באמצעות נגדים שקולים ומקורות מתח או זרם שקולים , המופיעים במבואות המגברים ובמוצאיהם . עם זאת , מעגלי התמורה אינם משקפים את המעגלים האמיתיים של המגברים , על רכיביהם השונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר