עמוד:55

מסכמים את שלוש ההרמוניות הללו . ( הערך של הגרף הרביעי , בכל נקודה ונקודה על ציר הזמן , שווה לסכום שלוש ההרמוניות בנקודה זו ( . אפשר לראות שהאות המתקבל מהסיכום אמנם אינו ריבועי לגמרי ( שכן יש לסכם את אינסוף ההרמוניות המרכיבות את האות הריבועי כדי לקבלו בשלמותו , ( אך הוא דומה מאוד בצורתו לאות ריבועי . המסקנה היא שכדי לייצג במדויק אות ריבועי אמנם נדרשות אינסוף הרמוניות , אך "עיקר" האות כלול בכמה הרמוניות ראשונות שלו . מסקנה זו נכונה לכל אות מחזורי . באיור , 2 . 17 הפירוק של אות לטור פורייה שלו מיוצג באמצעות מעגל חשמלי . מקורות המתח במעגל מייצגים את ההרמוניות של האות , והמתח השקול מייצג את סכומן . איור 2 . 16 האות המתקבל מסכום שלוש ההרמוניות הראשונות השונות מאפס של אות ריבועי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר