עמוד:52

דוגמה 2 . 6 באיור 2 . 13 נתון עקום ההיענות של מגבר . א . מהו תדר 3 dB הנמוך ? ב . מהו תדר 3 dB הגבוה ? ג . מהו רוחב הפס של המגבר ? ד . מהו הגבר המגבר dB-3 בתדר ? lOHz פתרון א . הגבר המגבר בתדר 3 dB הנמוך הוא . 20-3 = i 7 dB מתוך הגרף באיור 2 . 13 התדר הנמוך שעבורו ההגבר הוא l 7 dB הוא . / , = 24 Hz ב . מתוך הגרף באיור 2 . 13 התדר הגבור שעבורו הגבר המגבר הוא 17 dB הוא / = 87 Hz ג . רוחב הפס של המגבר הוא ההפרש בין שתי התדירויות שמצאנו בסעיפים הקודמים ו Af = f - / , = 87 -24 63 Hz ד . מתוך איור 2 . 14 ניתן לראות שהגבר המגבר 10 Wfy הוא . 6 dB שאלה 2 . 8 התייחסו לעקומי ההיענות של שני מגברים המתוארים באיורים 2 . 14 א ו-ב . ענה על השאלות הבאות . א . מהו תדר 3 dB של כל מגבר ? ב . מה הגבר המגברים בתחום ההעברה ? ג . באיזה תדר הגבר כל מגבר הוא ? 20 dB איור 2 . 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר