עמוד:51

באיור 2 . 12 אפשר לראות , שקיים תחום תדרים מסוים , שבו ההגבר קבוע כמעט . אותות בעלי תדר החורג מתחום זה יוגברו פחות . התדרים התוחמים תחום זה הם התדרים שבהם ההגבר יורד ב 3 6 & - יחסית להגבר בתחום ההגבר הקבוע . תדרים אלה נקראים תדרי . 3 dB באיור 1 . 20 תדרי 3 dB מסומנים ב- / , ו- . / ירידת ההגבר ב 3 63- מציינת הגברת המתח פי 1 / 72 ( כלומר ניחות מתח . ( V 2 > 0 אפשר להיווכח בנכונות טענה זו בעזרת החישוב הבא : כלומר הגברת מתח פי 1 / 72 שקולה לירידת הגבר המתח . 3 dB-a למעשה , תדר 3 dB הוא תדר מחצית ההספק שפגשנו בפרק 1 בהקשר למסננים . ראינו כבר שם שירידת הספק פי 2 ( כלומר כ ( 3 ^/ 3- שקולה לירידת מתח פי . 72 גם טענה זו מתבררת כנכונה לפי החישוב הבא : תחום התדרים בין תדרי 3 dB של המגבר נקרא רוחב הפס של המגבר המסומן ( 2-17 ) A / = f , - f , Af-1 כאשר מעוניינים שמגבר מסוים יגביר במידה שווה אותות בתחום תדרים מסוים מתכננים את המגבר כך , שרוחב הפס שלו יחפוף את תחום התדרים שהוא נדרש להגביר או שיהיה גדול ממנו . אם אין הדבר כך , יעוות המגבר את ספקטרום תדרי אות המבוא , מפני שהוא יגביר במידה שונה רכיבי תדר שונים של אות המבוא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר