עמוד:50

2 . 8 תגובת תדר של מגברים ורוחב פס תגובת מגבר ליניארי לאות סינוסואידלי , בעל תדר זוויתי w היא אות סינוסואידלי שהתדר שלו זהה לתדר אות המבוא . ( למעשה הסתמכנו על עובדה זו בדיוננו עד כה בלי לציין אותה במפורש ( . לעתים , אנו מעוניינים שתגובת המגבר תהיה קבועה , בלא תלות בתדר אות המבוא : כלומר , שינוי תדר אות המבוא ( בלי שינוי בתנופתו ) לא ישנה את תנופת אות המוצא . למשל , במגברי שמע אנו מעוניינים שהמגבר לא ישנה את הגברו כאשר תדר אות המבוא משתנה בתחום תדרי השמע . (( 20 Hz - 20 kHz במקרים אחרים , אנו מעונייניס דווקא שהמגבר ישנה את הגברו בהתאם לשינויים בתדר אות המבוא . כך הדבר , למשל , כאשר רוצים להקנות למגבר - מלבד כושר הגברה - גם יכולת סינון . בסעיף זה נרחיב את הדיון בתגובת המגברים בשעה שתדר אות המבוא משתנה . הגבר המגבר כפונקציה של התדר נקרא תגובת הגודל של המגבר . ( magnitude response ) הסחת המופע של אות המוצא ביחס לאות המבוא בכל תדר נקראת תגובת המופע ( response phase ) והיא מבטאת בכמה מעלות מפגר ( או מקדים ) אות המוצא אחר אות המבוא . צירוף תגובות הגודל והמופע נקרא תגובת התדר של המגבר . ( frequency response ) אנו נעסוק רק בתגובת הגודל של מגברים והיא תיקרא להלן בשם הכללי תגובת תדר . באיור 2 . 12 מתוארת תגובת תדר טיפוסית של מגבר , כאשר בציר האנכי מופיע הגבר המתח בדציבלים ובציר האופקי מופיע התדר . גרף של תגובת תדר של מגבר נקרא גם עקום היענות . איור 2 . 12 עקום ההיענות של מגבר טיפוסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר