עמוד:49

דוגמה 2 . 5 א . נתון שהגבר המתח של מגבר הוא . 100 מהו הגבר המתח בדציבלים ? ב . נתון שהגבר ההספק של מגבר הוא . 0 . 1 מהו הגבר ההספק בדציבלים ? ג . נתון שהגבר הזרם של מגבר הוא .-1 מהו הגבר הזרם בדציבלים ? פתרון א . /! , /( dB ) = 20 log 100 = 20 x 2 = 40 dB ב . / 4 ( dB ) = 10 log 0 . 1 = -10 dB P : roppn הגבר שלילי בדציבלים מבטא ניחות ( ולא הפיכת מופע , ( שכן < 0 log A כאשר . 1 x 1 < 1 ג . , 4 , ( dB ) = 20 log | -l | = 20 * 0 = 0 מסקנה ! הגבר בדציבלים השווה לאפס , פירושו הגבר של 1 ( או ? ( -1 כלומר , אות המוצא שווה בגודלו לאות המבוא . שאלה 2 . 6 בטאו בדציבלים את הגברי המתח הבאים , א . 100 ב . 10 ב . 10 5 ד . 100 ה . 10 ~ ו . 500 ז . 100 ח . -40 ט . 2 — י . 1 שאלה 2 . 7 להלן הגברת הספק המבוטאים ב . < 113- בטאו הגברים אלה כיחס הספקים . א . 50 dB ה . 0 . 25 dB ב . 32 dB ו . -0 . 25 dB ב . OdB ז . -10 dB ד . 15 dB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר