עמוד:47

דוגמה 2 . 4 שני מגברי הספק בעלי הגברים של 501 ו251- מחוברים בטור . הגברם הכולל הוא מכפלת ההגבריס . בטא בדציבלים את ההגבר של כל אחד מהמגברים ואת ההגבר הכולל . פתרון הגבר המגבר הראשון : dB-3 הגבר המגבר השני : dB-n ההגבר הכולל ? . A Pt ובדציבלים ! עתה נחשב את ההגבר הכולל ישירות בדציבלים : ^ ( dB ) = 27 + 24 = 51 dB עד כה הגדרנו את הגבר ההספק בדציבלים . עתה נגדיר את הגבר המתח והגבר הזרם בדציבלים . הגדרות אלה שונות מעט מהגדרת הגבר ההספק בדציבלים , וזאת כדי להתאים אותן לקשרים בין זרם ומתח להספק . כידוע :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר