עמוד:46

כדי להתגבר על בעיה זו , נוהגים לבטא הגברים גם בסולם לוגריתמי , בעזרת יחידה הנקראת בל , באופן הבא : ( 2-13 ) ^ ( bel ) = log ^ p כדי לא לעסוק בהגברים שערכיהם נתונים בשברים , כגון 0 . 2 Bel או , 0 . 3 Bel הוגדרה יחידה קטנה יותר - הדציבל , שהיא עשירית הבל ( כפי שדצימטר הוא עשירית המטר . ( יחידת הדציבל מסומנת על-ידי . dB ומכאן : 2 . 3 nn > n בטאו בדציבלים הגבר הספק של . 500 פתרון A ( dB ) = 101 og A = 101 og 500 = 26 . 99 dB = 27 dB הגדרת ההגבר בדציבלים נוחה מסיבה נוספת . כידוע , לוגריתם של מכפלת מספרים הוא סכום הלוגריתמים של כל אחד מהמסמכים : ^ log ( A ? B ) = log + log B כאשר שני מגברים מחוברים זה לזה בטור , ההגבר הכולל שלהם נתון על-ידי מכפלת ההגברים של כל אחד מהמגברים . כאשר מבטאים את ההגבריס בדציבלים , מכפלת ההגברים מיתרגמת לסכום ההגברים . היחידה בל נקראת כך על שם ממציא הטלפון . Alexander Graham Bell

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר