עמוד:45

2 . 7 ההגבר בדציבלים טווח ההגבר של מגברים הוא גדול מאוד . הגבר יכול לנוע מניחות עד להגברה של מאות אלפים , במערכת צירים ליניארית ( שבה ההפרשים בין השנתות שווים , ( קשה להציג בצורה מפורטת טווח כה גדול של הגברים , כך שניתן יהיה להבחין בין הגברים שונים ולקרוא את ערכם . אם נבחר שנתות שיש ביניהן הפרשים גדולים לא נוכל להבחין בין ההגברים הקטנים , ואם נבחר שנתות שההפרשים ביניהן קטנים , נצטרך לשרטט מערכות צירים ענקיות כדי לסמן בהן את ההגברים הגדולים . לדוגמה , אם ננסה לשרטט במערכת צירי אחת שלושה הגברים ו = 0 . 1 ן , A = 10 7 , A = 10000 , A נראה שהדבר המעט בלתי אפשרי . ^ ראינו שבאותות סינוסואידליים מתקיימים הקשרים הבאים בין תנופות המתח והזרם לבין הערכים האפקטיביים שלהם : אם נבטא את תנופות המתחים בהגדרת הגבר המתח באמצעות הערכים האפקטיביים שלהם , נקבל שההגבר שווה גם ליחס הערכים האפקטיביים של מתח המוצא ומתח המבוא : ובאופן דומה : בהמשך נבטא את הגברי המתח והזרם באמצעות יחסי התנופות או יחסי הערכים האפקטיביים של האותות , לפי הנוחות שלנו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר