עמוד:43

2 . 6 מוגי ההגבר והק ^ ר ביניהם בדרך-כלל , פעולת המגבר מתבטאת בהגברת ההספק של אות המבוא למגבר . בסעיף זה נבחן כיצד מתקבלת הגברת הספק זו . ישנם מגברים המגבירים בו-בזמן את מתח המבוא ואת זרם המבוא , אם כי לא באותה מידה . מגברים אחרים מגבירים רק את מתח המבוא ואינם מגבירים את זרם המבוא או להיפך - מגבירים את זרם המבוא אך אינם מגבירים את מתח המבוא . לצורך ניתוח כמותי של מגברים , עלינו להגדיר במדויק כל אחד מסוגי ההגבר שהזכרנו זה עתה . ערכים הקיצוניים שלו מרוחקים במידה שווה מהציר האופקי . ג . עבור אות המבוא שמצאתם בסעיף א , מהו מתח המקדם הדרוש כדי שהאות יוגבר פי , 1 ללא עיוותים במוצא ? האם קיים פתרון אחד בלבדי שאלה 2 . 5 התייחסו לאופיין שבאיור . 2 . 10 סרטטו את אות המוצא המתקבל במגבר זה כאשר ו * א . אות המבוא הוא אות משולש בעל תנופה . 6 V ב . ( למתקדמים ) אות המבוא הוא האות שבאיור . 2 . 11 איור 2 . 11 איור לשאלה 2 . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר