עמוד:42

10 10 במקרה זה אות המוצא ייקטם , התחום הליניארי בדוגמה זו הוא , < v < — כלומר , ,-5 V < v , < 5 V ומכיוון שאות המבוא הוא בעל תנופה של , 6 V אות המוצא ייקטם . שאלה 2 . 2 מגבר מתח מסוים הוא בעל הגבר . AV = 500 הוא פועל באופן ליניארי בתחום מתחי המוצא .-5 V < v < 5 V מחוץ לתחום זה , המגבר ברוויה . מהם מתחי המוצא עבור אות ריבועי o במבוא , שמתח השיא-לשיא ? . Vp pt > v א . 2 \ 1 N ב . 20 n V ג . 2 mV ד . 20 mV ה . 200 mV ו . 2 v ^ ואלה 2 . 3 במבואו של המגבר המתואר בשאלה 2 . 2 מופיע אות מתח סינוסואידלי בעל תנופה 1 V ותדר . 1 kHz סרטטו את אות המוצא המתקבל . לאיזו צורת אות מתקרב מתח המוצא ? שאלה 2 . 4 התייחסו לאופיין שבאיור . 2 . 10 א . מהי התנופה המרבית של אות מבוא סינוסואידלי , שעבורה מתקבל במוצא אות סינוסואידלי ללא עיוותים ? ב . ענו על סעיף א כאשר לאות המבוא מוסיפים מתח מקדם של . 0 . 25 V איור 2 . 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר