עמוד:41

דוגמה 2 . 2 מגבר בעל הגבר מתח A = 2 מוזן משני מקורות מתח : . V-, = 12 V , V = 12 V אות המבוא למגבר זה הוא סינוסואידלי בעל תנופה של . 6 V סרטטו את אופיין התמסורת של המגבר ומצא בדרך גרפית , בעזרת אופיין התמסורת , את אות המוצא . פתרון נניח שמתחי הרוויה קטנים ( בערכים מוחלטים ) 2 V-1 ממתחי מקורות המתח . אופיין התמסורת של המגבר מתואר באיור . 2 . 9 באיור מופיעים גם הגרף של מתח המבוא כפונקציה של הזמן , והגרף של מתח המוצא כפונקציה של הזמן , שסורטטו כפי שהוסבר לעיל . אפשר לראות שכל ערכי מתח המבוא המודגשים בקו עבה נמצאים מחוץ לתחום הליניארי של המגבר , והם גורמים למגבר להיות ברוויה . מתח המוצא במקרים אלה יהיה באחד מערכי הרוויה ( בהתאם למתח המבוא . ( איור 2 . 9 אופיין התמסורת של המגבר שבדוגמה 2 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר