עמוד:39

מתח המבוא הרגעי y // J משתנה בין שני ערכים קיצוניים : ערכו המקסימלי הוא 01 , ¥ / + ( ערך מתח המקדם V { ועוד תנופת מתח החילופין rtn וערכו המינימלי הוא v - no ( ערך מתח המקדם F , פחות תנופת מתח החילופין \ V jm באותו אופן , מתח המוצא הרגעי משתנה בתחום <^ + ^ ,,, ע < , ' ק- / ן . " מציאת אות המוצא בדרן גרפית בשנתון אות מבוא כלשהו //) יי , ניתן למצוא את אות המוצא המתאים v ( 1 ) בעזרת תאופיין . הנקודה על האופיין , הנקבעת על-ידי הערך הרגעי של אות המבוא והערך הרגעי של אות המוצא המתאים לו , נקראת נקודת עבודה רגעית . באיור 2 . 8 מוצגת שיטה גרפית למציאת אות המוצא כאשר נתון אות המבוא . אות המבוא שבאיור הוא אות סינוסואידלי בעל תנופה , V jm המשתנה סביב מתח המקדם . V נסרטט את אות המבוא במערכת צירים , שבה הציר v מקביל לציר ; ע של האופיין , והציר 1 מאונך לציר a בנקודת העבודה של האופיין . ( מתקבל גרף "שוכב ( . " נסרטט מערכת צירים עבור אות המוצא , כך שהציר v יהיה מקביל לציר v o של האופיין , והציר / יהיה מאונך לו בנקודת העבודה של האופיין . את הערך של אות המוצא , v ( t ) המתאים לערך של אות איור 2 . 8 קבלת אות המוצא בדרך גרפית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר