עמוד:38

לשם כך אפשר לנקוט פעולה מקדימה מחברים מתח ישר V במבוא המגבר , כך שערכו של t Vj נמצא באמצע התחום הליניארי של האופיין ( ראו איור . ( 2 . 8 עתה , אם נוסיף למתח הישר V ] במבוא המגבר את המתח המשתנה בזמן שאנו רוצים להגביר , מתח המבוא ישתנה סביב אמצע התחום הליניארי . פעולת החיבור של מתח ישר במבוא המגבר נקראת מקדים . ( biasing ) מתח המבוא הישר V / נקרא מתח מקדם nnn ; ( bias voltage ) המוצא המתאים מסומן על-ידי . V צמד המתחים ( Vj , V ) קובע נקודה על אופיין התמסורת הנקראת גקודת העבודה ( point operation ) ( ראו איור . ( 2 . 8 אם נדאג שהשינויים במתח המבוא לא יחרגו מהתחום הליניארי , נוכל להשיג פעולת הגברה ליניארית - למרות שהאופיין כולו אינו ליניארי . הדבר יתאפשר אם נגביל את תנופת אות המבוא לגודל קטן מספיק כך שהמגבר יפעל בתחום הליניארי של האופיין שלו . אות כזה נקרא אות קטן . ( small signal ) כאשר מתבצע ניתוח מגבר תוך הנחה שאות המבוא הוא קטן ( כך שאין חריגה מהתחום הליניארי , ( הניתוח נקרא ניתוח לאות קטן . אותות המבוא והמוצא של מגבר בעל מקדם מורכבים אפוא ממתח ישר : o t V - "\ V בהתאמה , ומתח משתנה ( שנקרא רכיב החילופין במקרה של אות מבוא סינוסואידלי . ( מתח המבוא הרגעי , המורכב מהסכום של מתח המקדם ורכיב מתח החילופין שאותו רוצים להגביר , ייכתב כך : ( 2-3 ) ^ r ) = V + v ( t ) ומתח המוצא הרגעי ייכתב כך : ( 2-4 ) v o ( ' ) = V o o (» כאשר רכיב מתח החילופין במוצא v ( 1 ) נמצא ביחס ישר לרכיב מתח החילופין במבוא י o o i ( 2-5 ) v ( t ) = A y V ( t ) A v הוא השיפוע של אופיין התמסורת בנקודת העבודה , ומניחים שזהו השיפוע הקבוע של הקטע הישר ( כמעט ) של אופיין התמסורת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר