עמוד:37

2 . 5 מקדום ונקודת עבודה ראינו כי כדי שהמגבר יעבוד בתחום הליניארי שלו , יש לדאוג לכך שמתח המבוא ישתנה אך ורק בתוך התחום הליניארי של פעולת המגבר . באותו אופן אפשר להיווכח כי אם נכפיל את אות המבוא בגורם קבוע , לדוגמה , 2 v לא נקבל מתח מוצא שערכו . 2 v 2 o אנו רואים אפוא כי במגבר לא-ליניארי , ההגבר אינו קבוע אלא תלוי בגודלו של מתח המבוא . נוכל להסיק כי מגבר כזה לא ישמר את צורתו של אות המבוא אלא יעוות אותה , כי ערכים שונים של אות המבוא לא יוגברו באותה מידה . כיצד בכל זאת נוכל לקבל במגבר מעשי תגובה ליניארית שתשמר את צורתו של אות המבוא ? אם נתבונן באופיין שבאיור , 2 . 6 נראה שיש תחום שבו תאופיין הוא בקירוב קו ישר . תחום זה נקרא התחום הליניארי של פעולת המגבר . אס הערכים של מתחי המבוא יהיו בתחום הליניארי , נוכל לקבל מן המגבר תגובה שהיא , בקירוב טוב , ליניארית . בסעיף הבא נראה כיצד ניתן לקבל תגובה ליניארית ממגבר בעל אופיין תמסורת כזה . איור 2 . 7 הדגמת האי-ליניאריות של אופיין התמסורת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר