עמוד:36

כבר הזכרנו כי הליניאריות היא אחת התכונות הרצויות של רוב המגברים , ועתה ראינו כי תכונה זו מאפשרת לשמר את צורת האות המוזן למגבר . למעשה עד כה הנחנו שאנו עוסקים במגברים ליניאריים , שהגבר שלהם קבוע . אלא שמגברים מעשיים אינם ליניאריים , ושיעור אי הליניאריות של האופיין שלהם משתנה ממגבר למגבר . באיור 2 . 6 מתואר אופיין תמסורת של מגבר מעשי לא ליניארי . האופיין שבאיור 2 . 6 טיפוסי למגברים , המוזנים ממקור מתח יחיד . אפשר לראות שאופיין זה אינו קו ישר , ואינו עובר דרך ראשית הצירים . הוא תחום על-ידי שני מתחי מוצא ? V _ - > V מתחים אלה הם מתחי המגבר . מתחי הרוויה של המגבר הם המתחים המרביים , L החיובי והשלילי , שהמגבר מסוגל להפיק . נוכל להיווכח בנקל כי מגבר בעל אופיין כזה אינו ליניארי ; כלומר , תכונות החיבוריות וההומוגניות אינן מתקיימות בו . לשם כך נתבונן בערכים המסומנים באופיין שבאיור . 2 . 7 אפשר לראות מיד שמתח המוצא v המתקבל עבור סכום אותות המבוא v + v שונה n n o 3 מסכום מתחי המוצא . v + v o 1 o 2 איוו 2 . 6 אופיין תמסורת של מגבר מעשי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר