עמוד:35

פתרון א . נבדוק תחילה האם המגבר מקיים את תכונות החיבוריות . נניח שלמבוא מחוברים המתחים ו- > אם תנאי החיבוריות מתקיים אזי s מתקיימת המשוואה הבאה : המשוואה מתקיימת . נבדוק את תכונת ההומוגניות . המשוואה שצריכה להתקיים היא : A ( kvj ) = Ak ( V ) 1 5 ( k V l ) = 5 k ( V i ) שתי התכונות מתקיימות ולכן המגבר לינארי . ב . נבדוק חיבוריות המשוואה שצריכה להתקיים היא : i : t A ( V i + v i ) = A ( v i ) + A { v u ) מספיק שאחת התכונות לא תתקיים , ולכן המגבר אינו לינארי . «/ אלה 2 . 1 מתח המוצא v של מגבר נתון על-ידי ; vi ) v = 5 v הוא מתח המבוא . ( א . מהי תגובת המגבר למתח מבוא של : v- = 2 V . 1 , = 3 V . 3 v . , = 1 V . 2 V ב . מה תגובתה לסכום מתחי המבוא 1 ו ? 2- ג . האם המערכת ליניארית ? הוכח . ד . מה תגובתה של המערכת למתח המבוא ? v . = 4 sin cot '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר