עמוד:32

דוגמה למערכת אלקטרונית ליניארית היא מיקרופון , המיועד להקליט נגינת תזמורת . כאשר הצליל הבוקע מכלי נגינה מסוים גובר , המיקרופון מפיק מתח שעוצמתו גוברת ביחס ישר לעוצמת הצליל ( הומוגניות . ( כאשר שני כלים ( או יותר ) מנגנים יחדיו , המיקרופון יוצר מתח שנמצא ביחס ישר לעוצמה של צירוף הצלילים המופקים משני הכלים ( חיבוריות . ( לעומת זאת , מערכת השמיעה בגוף האדם היא מערכת לא ליניארית . האות שהאוזן מעבירה למוח ( אות חשמלי העובר בעצב ) אינו נמצא ביחס ישר לעוצמת הקול . עוצמת הקול הבוקעים מהרמקול בעת קונצרט רוק גדולה פי מאות אלפים מעוצמת הקול הנשמע בעת לחישה , אולם עוצמת האות החשמלי שהאוזן מעבירה בעת האזנה לקונצרט רוק גדולה רק פי כמה עשרות מעוצמת האות שהאוזן מעבירה בעת לחישה . עובדה זאת נובעת מהאופן שבו האוזן האנושית פועלת . דוגמה נוספת למערכת לא ליניארית מופיעה באיור . 2 . 4 מערכת זו מקבלת במבואה אות מתח ותגובתה היא אות מתח השווה לריבוע מתח המבוא . נראה שמערכת זו אינה מקיימת את תכונת החיבוריות : התגובה של המערכת למתח של 2 V ( המתג במצב ( A היא מתח של , 2 = 4 V והתגובה של המערכת למתח של 3 ¥ ( המתג במצב ( B היא מתח של . 3 = 9 V סכום התגובות הוא . 4 + 9 = 13 V אולם כאשר אות המבוא הוא 5 V ( המתב במצב , ( C דהיינו , סכום אותות המבוא , 3 v-f 2 V תגובת המערכת היא מתח של . 5 = 25 כלומר , תגובת המערכת לסכום אותות מבוא אינה שווה לסכום התגובות לכל אות מבוא בנפרד . איור 2 . 4 דוגמה למערכת לא ליניארית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר