עמוד:31

2 . 3 הגברה ליניארית נקדים ונדון במערכת ליניארית . מערכת נקראת ליניארית אם היא מקיימת שני תנאים ו א . חיבוריות : תגובת המערכת לסכום שני אותות מבוא ( כלומר , האות המתקבל במוצא המערכת כשבמבואה מופיע אות שהוא סכום של שני אותות ) שווה לסכום התגובות שלה לכל אחד משני אותות המבוא בנפרד ( כלומר , סכום האותות שיתקבלו במוצאה כשכל אחד משני האותות מופיע במבואה בנפרד . ( ב . הומוגניות : תגובת המערכת למכפלת אות מבוא מסוים בגורם קבוע , שווה למכפלת התגובה של המערכת לאותו אות מבוא באותו גורם קבוע . נבדוק אם מעבד המזון שהזכרנו קודם הוא מערכת ליניארית . תחילה נבדוק את תכונת החיבוריות י התגובה של המעבד לגזר היא גזר מרוסק . התגובה של המעבד לתפוח היא תפוח מרוסק . סכום התגובות הוא רסק של גזר ושל תפוחים . מצד שני , התגובה של מעבד המזון לגזר ותפוח שלמים שיוכנסו לתוכו ביחד גם היא רסק גזר ותפוח . כלומר , מעבד המזון מקיים את תכונת החיבוריות . עתה נבדוק את תכונת ההומוגניות . אם נכפיל את מספר התפוחים שיוכנסו למעבד המזון , תוכפל כמות הרסק שתתקבל . מכאן שמעבד המזון מקיים את תכונת ההומוגניות . המסקנה ; מעבד המזון הוא מערכת ליניארית . רשומים ליד ההדקים המתאימים . אנו נשתמש בתיאור הפשוט יותר , ונזכור שכל המתחים המסומנים באיורים בהדק יחיד מיוחסים לאשמת המעגל . המתח השלילי V מציין 2 פוטנציאל נמוך יותר מאדמת המעגל ( שים לב כיצד מחובר מקור המתח V באיור 2 . 3 א . ( 2 מתחי ההזנה יח י ct < מגבילים את מתח המוצא . מתח המוצא אינו יכול להיות גדול . 7 / 7 / 7 % קטן . ant בדרך כלל ערכו המרבי של מתח המוצא אף קטן 1 V-J עד 2 V מהמתח , v וערכו המזערי גדול 1 V-J עד 2 V מהמתח .-V ערכים אתה , המרבי והמזערי , של מתח 2 המוצא נקראים מתחי רוויה . ( saturation voltages )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר