עמוד:30

המוצא . באופן מעשי , חלק מההספק הנלקח ממקורות ההזנה משמש להשלמת הפרש ההספק , וחלקו נפלט בצורת חום . כדי להקל את הבנת פעולת המגבר , נוח להסתכל עליה כעל פעולה של הספקת אנרגיה בקצב המוכתב על-ידי האות שמעוניינים להגביר . כמות האנרגיה המסופקת יכולה להיות גדולה כרצוננו - לפחות באופן תיאורטי . מאחר שאנו מבקרים את קצב זרימת האנרגיה באמצעות האות שאנו מעוניינים להגביר , מתקבל במוצא המגבר אות ( המכיל אנרגיה ) שצורתו תלויה באות המבוא למגבר . היחס בין אות המוצא של המגבר לבין אות המבוא ( כלומר האות המבקר את זרימת האנרגיה ) הוא הגבר המגבר , וגודלו תלוי בתכונותיו של המגבר . על-פי תיאור זה של המגבר אנו רואים מיד שפעולת ההגברה אינה סותרת את חוק שימור האנרגיה , כפי שאפשר היה אולי לחשוב במבט שטחי ראשון . באיור 2 . 3 א מופיע תיאור סכמטי של מגבר ובו חמישה הדקים . שלושה הדקים משמשים את אותות המבוא והמוצא ( רשת זוגיים בעלת הדק משותף המחובר לאדמה , ( ושני הדקים משמשים לחיבור מקורות המתח הישר . עקרונית , ניתן להסתפק במקור הזנה אחד בלבד , והשיקולים אם להשתמש במקור אחד או שניים יידונו בשלב מאוחר יותר . באיור 2 . 3 ב מופיע תיאור סכמטי פשוט יותר של אותו מגבר . באיור זה , מתח ההזנה החיובי מתואר בעזרת חץ כלפי מטה , שלידו מסומן ערך המתח , ומתח ההזנה השלילי מתואר בעזרת חץ כלפי מטה , שלידו מסומן ערך המתח . הערכים של מתח המבוא ומתח המוצא איור 2 . 3 מגבר המופעל באמצעות שני מקורות מתח ישר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר