עמוד:28

מגברים , אך בשלב זה אנו מעוניינים רק בתגובת המגבר לאותות שונים . לשם כך ניתן להתייחס אל המגבר כאל "קופסה שחורה" ( black box ) בעלת זני זוגות הדקים - זוג הדקי מבוא וזוג הדקי מוצא . "קופסה שחורה" כזו נקראת רשת דו-גישתית ( two port network ) או רשת זוגיים . מקור השם רשת ( שלעתים קרובות מחליפה את המלה מעגל ) הוא בחיבורים הרבים בין רכיבי מעגל חשמלי , שצורתם מזכירה צורת רשת . שתי הגישות ( או זוגות ההדקים ) הן גישת המבוא וגישת המוצא . באיור 2 . 1 א מופיע מגבר המתואר כרשת דו-גישתית . זוג ההדקים השמאלי משמש כהדקי מבוא . אל הדקים אלה יחובר אות המבוא . ליד הדקי המבוא מסומנים מתח המבוא 0 וזרם המבוא 0 קוטביות המתח וכיוון חץ הזרם המסומנים באיור משמשים לייחוס בלבד . אם מתח המבוא יחובר בקוטביות הפוכה לקוטביות המתח המסומנת , הוא ייחשב למתח שלילי ( קוטביות הפוכה לקוטביות הייחוס . ( אם זרם המבוא יזרום החוצה מהדק המבוא , הוא ייחשב לזרם שלילי . זוג ההדקים הימני באיור 2 . 1 א משמש כהדקי מוצא . המתח המתפתח בין הדקים אלה הוא מתח המוצא . גם כאן , המתח והזרם המסומנים ליד הדקי המוצא הם מתח המוצא v o וזרם המוצא , / והקוטביות המסומנת היא קוטביות הייחוס . 0 באיור 2 . 1 ב מופיע תיאור נוסף , שכיח למדי , של רשת דו-גישתית . ברשת זו , אחד ההדקים משותף למבוא ולמוצא . הדק משותף זה משמש כהדק ייחוס , ובדרך כלל הוא מחובר לאדמה ( פוטנציאל אפס . ( תיאור נפוץ נוסף של מגבר בעל הדק משותף למבוא ולמוצא מופיע באיור . 2 . 2 כאן , המגבר מסומל על-ידי משולש שסביבו שני זוגות הדקים ו זוג הדקי מבוא וזוג הדקי מוצא ( איור 2 . 2 א . ( לעתים קרובות , מתארים את המגבר באמצעות שלושה הדקים בלבד ( איור 2 . 2 ב . ( איור 2 . 1 צורות תיאור נפוצות של מגבר כרשת דו-גישתית ( רשת זוגיים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר