עמוד:27

2 . 1 מבוא בפרק זה נלמד על אחת ממערכות העיבוד האלקטרוניות הנפוצות - המגבר . ( amplifier ) המגבר , כפי שמעיד שמו , הוא מערכת המגבירה מתח או זרם ( או את שניהם גם יחד כלומר הספק . ( כדוגמה ניתן להביא את המגבר הסטריאופוני . למגבר זה מחובר אות המתח המתקבל , למשל , במוצא מקליט הטלוויזיה . אות זה הוא בעל תנופה קטנה , שערכה מגיע עד כמה עשיריות וולט , והוא אינו יכול להפעיל רמקולים כך שיישמעו למרחוק . המגבר הסטריאופוני מגביר את תנופת אות המתח , כך שחיבורו לרמקולים ייתן צליל בעוצמה מספקת . בסעיפים הבאים נלמד על תכונות המגבר , על שיטות שונות לייצוג מגברים , כך שניתן יהיה לנתח את תגובתם לאותות מבוא שונים , ועל מתחי ההזנה של מגברים והשפעתם על גודל אות המוצא . כמו כן נלמד על מושג ההגבר ונראה כיצד לאפיינו . 2 . 2 פעולת המגבר מגברים בנויים ממעגלים משולבים או מטרנזיסטורים בודדים וכן מרכיבים נוספים , בעיקר נגדים וקבלים . הטרנזיסטור הוא רכיב פעיל בעל יכולת הגברה . רכיב פעיל הוא רכיב שלצורך פעולתו יש לחברו למקור אנרגיה חיצוני כגון סוללה . בפרקים מתקדמים של המקצוע "אלקטרוניקה תקבילית וספרתית" נלמד על הטרנזיסטור ועל המבנה הפנימי של ק 2 מגברים ותכונותיהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר