עמוד:24

לדוגמה , מעבד מזון ( פוד פרוססור ) הוא מערכת אשר בהכניסנו אליה ( אל "מבואה ( " גזר שלם , נקבל כתגובה " ) במוצאה ('' גזר מרוסק . מערכת אלקטרונית מקבלת במבואה אות חשמלי ומעבדת אותו . התגובה של מערכת אלקטרונית לאות חשמלי במבואה הוא אות חשמלי ( מעובד ) במוצאה . מערכות אלקטרוניות נמצאות בשימוש יומיומי בכל תחומי החיים . גודלן נע ממערכות זעירות כמו מעגל משולב , ועד למערכות הפרושות על פני מרחבים גדולים , כמו מערכת טלפונים CH « יבשתית . דוגמה למערכת אלקטרונית היא מגבר שמע המחובר לרמקול . תרשים של מערכת זו מופיע באיור . 1 . 12 אות המבוא למגבר הוא מתח הנוצר במיקרופון , ואות המוצא הוא הזרם הנמסר לסלילי הרמקול . פעולת המגבר מתבטאת בהגברה ( נושא שיילמד בהמשך ) ובעיצוב צורת אות המוצא . דוגמה 1 . 2 מי מהעצמים הבאים הוא מערכת ? ציינו מהם אותות המבוא ואותות המוצא לעצם שהוא מערכת . א . מקלט טלוויזיה ; ב . מכשיר טלפון ; ג . תקליט . פתרון א . כן , הטלוויזיה היא מערכת . אות המבוא הוא הגל האלקטרומגנטי הנקלט על-ידי האנטנה . למקלט טלוויזיה יש שני אותות מוצא : התמונות על המרקע והצלילים ברמקול . איור 1 . 12 תרשים של מערכת להגברת אות המתקבל ממיקרופון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר