עמוד:23

1 . 6 מערכות אלקטרוניות מערכת , בהגדרתה הכללית , היא אוסף של רכיבים והתקנים , המיועדים לבצע פעולה מסוימת ומוגדרת . מערכת פועלת על אותות ומפיקה אותות . למערכת יש מבוא ומוצא . במבוא מופיע אות מסוים הנקרא אות מבוא . המערכת מבצעת עיבוד מסוים על האות , ובמוצא מתקבל אות מעובד הנקרא אות מוצא ( ראו איור . ( 1 . 11 את אות המבוא מסמנים בדרך כלל בעזרת המציין ( אינדקס ) , ( in ) i ואת אות המוצא - בעזרת המציין . ( out ) 0 אות המוצא של המערכת מבטא את פעולתה על אות המבוא . אות המוצא ממערכת מכונה לעתים תגובת המערכת . ( system response ) מעגלים אלקטרוניים שמעבדים אותות ספרתיים נקראים מעגלים ספרתיים . איור 1 . 11 תרשים של מערכת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר