עמוד:22

1 . 5 אותות תקביליים ואותות םפרתיים א . אות תקבילי האותות , שהאלקטרוניקה התקבילית מטפלת בהם , הם אותות תקביליים או אותות אנלוגיים . ( analog signals ) אות תקבילי הוא אות שבכל רגע ורגע יכול לקבל ערך אחד מתוך רצף של ערכים . כדי שאות יוכל לקבל ערך כלשהו מתוך רצף של ערכים , הוא צריך להיות מוגדר בכל רגע ורגע , כלומר אסור שיהיו "קפיצות" בערכים שלו . מרבית האותות הפיסיקליים ( כגון : גל קול , המהירות של גוף נע בתלות בזמן ) הם אותות אנלוגיים . לדוגמה , יש רציפות בערכים שמהירות של גוף יכולה לקבל ולא ייתכן שמהירות זו לא תהיה מוגדרת בכל רגע במהלך התנועה . באיור 1 . 9 מוצג גרף של אות תקבילי . מעגלים אלקטרוניים שמעבדים אותות תקביליים נקראים מעגלים תקביליים ( או אנלוגיים . ( ב . אות ספרתי בניגוד לאות תקבילי , אות טפלתי ( digital signal ) הוא אות שיכול לקבל מספר מסוים ( סופי ) של ערכים , לדוגמה ; שני ערכים , שלושה ערכים או עשרים ערכים . אות ספרתי שימושי הוא האות הספרתי הבינארי , שיכול לקבל אחד מתוך שני ערכים בלבד v ? או . v x 0 אות זה משמש במחשבים ובמערכות תקשורת מחשבים . אות בינארי מתואר באיור . 1 . 10 בלשון המתמטיקאים , האות צריך להיות פונקציה רציפה . איור 1 . 9 אות תקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר