עמוד:19

1 . 4 . 3 אותות לא מחזוריים אות לא מחזורי ( nonperiodic signal ) הוא אות שאינו מחזורי , כלומר , אינו חוזר על עצמו מדי פרק זמן קבוע . באיור 1 . 8 מתוארים כמה אותות לא מחזוריים . אות המתח שבאיור 1 . 8 א הוא אות מדרגה . אות מתח כזה שעוצמתו v מתפתח , למשל , על-פני הדקי נורה , שמחברים אותה לסוללה ברגע . / = 0 האות המופיע באיור 1 . 8 ב הוא $ היא זווית המופע ( phase angle ) או המופע ( phase ) של האות , והיא מבוטאת במעלות או ברדיאנים . כאשר , ^ = 0 מתקבלת הצורה שכבר הכרנו ( משוואה (( 1-5 ) ופירושו שברגעים , t = 0 , T , 2 T ... ערך האות הוא . v = v sin ^ m הפרש המופע ( phase difference ) בין שני אותות סינוסואידלייס בעלי אותו תדר הוא ההפרש בין זוויות המופע שלהם . כאשר הפרש המופע בין שני אותות הוא אפס , אומרים שהאותות נמצאים במופע . ( in phase ) כאשר הפרש המופע הוא , 180 ° אומרים שהאותות נמצאים בהיפוך מופע ( anti-phase ) או בקוטביות מנוגדת . על-פי הזהות הטריגונומטרית : אפשר לראות כי את האות ! אפשר לכתוב גם בצורה . לכן גם הביטוי י הוא צורה כללית של אות סינוסואידלי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר