עמוד:16

ההפרש בין הערך הגדול ביותר של האות לבין הערך הקטן ביותר שלו נקרא הערך שיאלשיא ( peak to peak value ) של האות הסינוסואידלי , ומסומן על-ידי . V _ p p הגודל השווה למחצית הערך שיא-לשיא של האות נקרא התנופה ( amplitude ) של האות , ומסומן על-ידי , V התנופה והערך שיא-לשיא מסומנים באיור . 1 . 6 m העיד הממוצע ( average value ) של אות היא מנה של השטח הכלוא בין מחזור אחד של האות לבין ציר ה- ג , מחולק בזמן המחזור ד כאשר שטח שנמצא מעל לציר ה * - נחשב לשטח חיובי , ושטח שנמצא מתחת לציר ה-ג נחשב לשטח שלילי . על פי איור 1 . 6 אפשר לראות , שהערך הממוצע של אות סינוסואידלי הוא אפס . ההספק הממוצע , ( average power ) שאות סינוסואידלי יוצר בצרכן , הוא האנרגיה שמעביר האות הסינוסואידלי לצרכן במשך מחזור אחד , מחולק בזמן המחזור . T הערך היעיל ( האפקטיבי ) ( effective value , rms value ) של אות סינוסואידלי מוגדר כמתח ( או כזרם ) הישר , היוצר בצרכן הספק , השווה להספק הממוצע שהאות הסינוסואידלי יוצר בצרכן זה . הערך האפקטיבי של האות הסינוסואידלי המתואר באיור 1 . 6 מסומן על-ידי V ונתון על-ידי . ? eff אחת ההגדרות של אות חילופין היא אות מחזורי שהערך הממוצע שלו אפס . בדרך-כלל , כאשר נתון ערך של אות חילופין מתכוונים לערך יעיל , אלא אס נאמר אחרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר