עמוד:12

1 . 4 . 1 אותות מחזוריים אות מחזורי ( periodic signal ) הוא אות שערכיו חוזרים על עצמם מדי פרק זמן קבוע . פרק הזמן הקבוע הקצר ביותר , שלאחריו ערכי האות חוזרים על עצמם , נקרא זמן המחזור ( period ) של האות ומסומן על-ידי . 7 1 . 4 אותות מחזוריים ואותות לא מחזוריים כפי שציינו קודם , אות הוא גודל פיסיקלי המשתנה בזמן ( הוא פונקציה של הזמן . ( ניתן לתאר את האות על-ידי ביטוי מתימטי ( פונקציה ) או על-ידי גרף כדוגמת הגרף שבאיור . 1 . 3 קיימים סוגים רבים של אותות וניתן לסווג אותם לפי מאפיינים שונים . לפי אחד מהמאפיינים ניתן לחלק את האותות לשתי קבוצות י . 1 אותות מחזוריים . . 2 אותות לא מחזוריים . ^ אלה 1 . 5 מנו שלושה מתמרים , הממירים אות כלשהו לאות חשמלי . אילו אותות הם ממירים ? היכן משתמשים במתמרים שמניתם ? שאלה 1 . 6 מנו שלושה מתמרים הממירים אות חשמלי לאות אחר . היכן משתמשים בהם ? איור 1 . 3 תיאור גרפי של אות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר