עמוד:3

תוכן העניינים פרק - 1 אותות ומערכות 1 . 1 7 מבוא ורקע היסטורי 1 . 2 7 אותות ומידע 1 . 3 8 מתמרים 1 . 4 9 אותות מחזוריים ואותות לא מחזוריים 12 1 . 4 . 1 אותות מחזוריים 1 . 4 . 2 12 גדלים המאפיינים אותות סינוסואידליים 1 . 4 . 3 15 אותות לא מחזוריים 1 . 5 19 אותות תקביליים ואותות ספרתיים 1 . 6 22 מערכות אלקטרוניות 23 פרק - 2 מגברים ותכונותיהם 27 2 . 1 מבוא 2 . 2 17 פעולת המגבר 2 . 3 27 הגברה לינארית 2 . 4 31 אופייני תמסורת ותיאור גרפי של אות המוצא בתלות באות המבוא 2 . 5 33 מקדוס ונקודת עבודה 2 . 6 37 סוגי ההגבר והקשר ביניהם 43 2 . 7 ההגבר בדציבלים 2 . 8 45 תגובת תדר של מגברים ורוחב פס 2 . 9 50 הצגת אותות בתלות בתדר ( במישור התדר ) 53 פרק - 3 שימוש במעגלי תמורה וחיבור מגברים בשרשרת 3 . 1 57 מבוא המגבר 3 . 2 58 מוצא המגבר 3 . 3 59 התנגדות מוצא 60

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר