עמוד:2

כתיבה רון כימיא צבי אזיה קריאה והערות אבי לופו צבי פופקו ישראל זילברשטיין ראובן כלב הפקה אביבה אבידן עיצוב עטיפה אבי חתם מק " ט 1043838 עריכה שמחה גילעם צבי אזיה עריכה לשונית חוה ניומן איורים רונית בורלא משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה האוניברסיטה הפתוחה בית הספר לטכנולוגיה המרכז לטכנולוגיה חינוכית בחלק מפרקי ספר זה נעשה שימוש במהדורות קודמות של הספרים ו " אלקטרוניקה תקבילית" ( 1995 ) לאלקטרוניקה ספרתית" , ( 1992 / 3 ) בהוצאת מטח , אורט ישראל , האוניברסיטה הפתוחה ומשרד החינוך . © תשע"א . 2011 - כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת"ד , 39513 תל-אביב The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , . 61394 . Tel-Aviv , 61394 . Printed in Israel זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר