עמוד:158

4 מבינים את השיר א . לפי השיר , לחיות יש זכיות . מה מגיע לחיות ? ב . בשיר כתוב : גם הן ראויות / לחיות בו כמו כלם . למי הכונה במלה בו ? מי זה כלם ? ג . מצאו כמה פעמים המלה גם חוזרת בשיר . מה תפקידה ? למי עוד יש זכיות ? ד . אילו זכיות נוספות מגיעות לחיות , לדעתכם ? ה . לפי השיר , למה לחיות יש זכיות ? ו . בשירים בדרך כלל מביעים רגשות או מתארים . בשיר זה הכותב : מספר ספור מביע דעה מוסר עבדות נותן הוראות ז . בשיר מזכרים קולות של חיות . התאימו את הקולות לחיות . דגמה : לנבח - כלב . 5 מה מגיע לכל חיה ? מה מגיע לכל חיה ? כתבו לכל פעל את שם הפעל . . 1 החתול מכשכש בזנב מגיע לו לכשכש . 2 הצפור מרשרשת בכנף מתר לה לרשרש . 3 הכלב נובח מגיע לו . 4 ... החמור נוער מתר לו . 5 ... החתול מילל . 6 התכי שורק . 7 הדג שותק 6 כותבים ... אם הכותב היה מחליט לא לכתב שיר אלא טעון . מה היה כותב ? אני חושב ש / ... לדעתי , ... הנמוקים שלי הם ... לדגמה ... המסקנה שלי היא ש ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר