עמוד:130

4 מבינים למי הכונה . 1 שמעו זאת הפרחים , והרימו מיד את ראשיהם . ראשיהם = הראשים שלהם ; הכונה : הראשים של הפרחים . . 2 הפרח הסתתר בין הסלעים וכופף את ראשו . ראשו ; = הכונה : . 3 " בכל פעם שאשים את הכתר על ראשי " ... ראשי ; = הכונה : . 4 מאז ועד היום הרקפת מכופפת את ראשה . ראשה ; = הכונה : 5 כותבים דעה שלמה המלך רוצה לזכר שצריך להיות עדין וצנוע . כתבו כ6– שורות : האם , לדעתכם , חשוב שמלך יהיה עדין וצנוע ? האם זאת תכונה חשובה גם לאנשים רגילים ? באגדה על שלמה המלך כתוב ש ... לדעתי , חשוב / לא חשוב שהמלך יהיה עדין וצנוע , כי / מפני ש / ... הנמוק הוא ... גם לאנשים רגילים תכונה זאת חשובה / לא חשובה , כי / מפני ש / ... הנמוק הוא ... 6 השם הוא רקפת א . כיום יש בנות , שהשם שלהן הוא רקפת . למה , לדעתכם , הורים בוחרים בשם זה ? מה הוא מסמל ? ב . האם אתם מכירים ילדים או מבגרים , שנקראים על שם של פרח או של עץ ? כתבו את שמם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר