עמוד:113

2 קובעים את שם המספר א . קבעו את שם המספר המתאים לכל שם עצם : זכר או נקבה . ב . השוו את התשובות שלכם לתשובות של בני הזוג / הקבוצה . ג . קראו בקול את שמות העצם עם שמות המספרים . 16 . 1 נערים 14 . 2 נערות 12 . 3 מאמנים 13 . 4 מאמנות 12 . 5 מועדונים 18 . 6 כדורים 13 . 7 קבוצות 19 . 8 חוגים 15 . 9 משחקים 17 . 10 תחריות 3 מספרים במספרים א . בחרו 5 שמות עצם מן הפעילות הקודמת , והוסיפו לכל אחד שם תאר מתאים . ב . כתבו ספור מצחיק עם שמות העצם שבחרתם . דגמה : "ששה עשר נערים יצאו לטיל . " ... עשרות : - 20 עשרים ; - 30 שלושים ; - 40 ארבעים ; - 50 חמשים ; - 60 ששים ; - 70 שבעים ; - 80 שמונים ; - 90 תשעים במספרים מ20– ומעלה מתאימים את הספרה האחרונה למין של שם העצם . דגמות : עשרים וששה מגרשים ( זכר , ( שלושים ואחת קבוצות ( נקבה . ( המלה מאה היא נקבה , ולכן את המאות סופרים בנקבה : שלוש מאות , ארבע מאות . מאות : - 100 מאה ; - 200 מאתים ; - 300 שלוש מאות ; - 400 ארבע מאות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר