עמוד:104

3 מבינים את הקטע א . באיזה ענף ספורט כל אחד עוסק ? אימאן - אמיר - עלי - שירין - רמי ב . מה לומדים מהדברים של כל אחד על הספורט שלו ? ( מה עושים בכל ענף ספורט (? התעמלות - לומדים לעמד על הידים , ... כדורסל - שחיה - החלקה על קרח - ג'ודו - ג . קראו את הערך ענף מן המלון . איזה הסבר מתאים לנושא הספורט ? ד . האם יש קשר בין 2 ההסברים במלון ? נמקו . 4 מביעים רגשות א . הנערים והנערות מדברים גם על הרגשות שלהם כלפי הספורט . העתיקו את הבטויים שלהם . ב . מינו את הבטויים לרגשות נעימים ולרגשות לא נעימים . אימאן - אמיר - עלי - שירין - רמי ג . מה אתם מרגישים בשעור ספורט או בחוג ספורט ? ענף – שם ז' . 1 חלק של עץ או של שיח – הרבה ענפים צומחים מן הגזע של העץ . . 2 חלק , סוג , תחום – רפואת שנים היא ענף של הרפואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר