עמוד:74

מבנה הטעון לפניכם תרשים של מבנה הטעון . כאשר תכתבו טעון , תוכלו להעזר בתרשים הזה . מבנה הטעון מלים שעוזרות לכתב טעון טענה לדעתי , ; ... הטענה שלי היא ; ... אני חושב / חושבת ש ... נמוקים אלה הנמוקים : ; ... הטענה הזאת צודקת , כי ; ... הנמוקים שלי הם ... דגמות דגמה לכך היא ; ... לדגמה , ; ... למשל , ... מסקנה לכן ; ... המסקנה שלי היא ש ; ... חשוב ש ... 2 מדברים על הנושא א . לפניכם 3 נושאים . בחרו נושא אחד . . 1 טוב שאדם מרצה מעצמו . 2 הצורה החיצונית חשובה . 3 הקנאה היא חסרון ב . התחלקו לקבוצות לפי הנושא שבחרתם . ג . דברו בקבוצה שלכם על הנושא - חוו את דעתכם , ונמקו : למה אתם חושבים כך ? אילו דגמות מהחיים יש לכם ? ד . כתבו חלק מהדברים שאמרו בשיחה . כאשר המלים חוו את דעתכם נמצאות בתוך שאלה , הכונה היא : כתבו את הדעה שלכם ; נמקו למה , לדעתכם , זה חשוב או לא חשוב ; עם מה אתם מסכימים או לא מסכימים . כאשר כתוב נמקו , הכונה היא : כתבו את הסבות , את הנמוקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר