עמוד:70

3 מבינים את המשל א . אילו חיות מופיעות במשל ? ב . אילו חיות רואים בציור בעמוד ? 69 ג . המלך שאל את החיות 2 שאלות . מה הן השאלות ? ד . מה , לדעתכם , המלך רצה לבדק ? ה . העתיקו את הטבלה למחברת , והשלימו את החסר . ו . מה החיות מרגישות בענין התקון ? האם הן מגיבות בצורה דומה ? הסבירו . ז . האם החיות חושבות על עצמן אותו הדבר ? נמקו . ח . האם גם אתם חושבים כך על החיות ? מה אתם לומדים על האפי של החיות ? נמקו . 4 מספרים משל בעל–פה עבדו בקבוצות . ספרו זה לזה את המשל בעל–פה . העזרו בתבנית הזאת : יום אחד שאל המלך את החיות : ... הקוף צעק ואמר ש ... הדב נעלב ואמר ש ... הפיל כעס ואמר ש ... וכך , כל החיות היו מרצות מעצמן , וכלן חשבו שהחסרונות ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר