עמוד:2

ניהול תחום שפות : נעמי גורבט–ברודשטיין ניהול הפיתוח : שרה ליפקין כתיבה ופיתוח : שרה ליפקין , שרון שני–ארבן ייעוץ דידקטי וייעוץ מדעי : ד"ר רמה מנור צוות הפיתוח : שרון שני–ארבן , ריאד מתאני עריכה לשונית וניקוד : חוה בוהק עריכת מגדר : שרה אופק עיצוב גרפי : מיכל ליכטר עיצוב שערים , איור וצילום : אודי טאוב - סטודיו אסתטיקס קלדנות : אורה חברוני הפקה : משה מועלם טיפול בזכויות יוצרים : נועה נתנאל תודות למורים ולמורות מחטה"ב , שקראו את הספר , העירו ותרמו מהידע ומהניסיון שלהם . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . © תשע"א , . 2011 כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר