עמוד:10

בעקבות קריאת הטקסט לפעילויות שנציג יש כמה מטרות : הוראה מפורשת של תוכן הטקסט - שמטרתה לוודא שהתלמידים הבינו את המידע שהובא בטקסט . הוראה מפורשת של מבנה הטקסט , תוך הדגשת ההבחנה בתפקידי הפסקות בטקסט . הוראה מפורשת של מאפייני טקסט מפעיל , אופנים שונים של ניסוח מילות ההוראה , ניסוח של ציווי שלילי . שואלים את התלמידים : איך העפיפון עף ? התלמידים מחפשים וקוראים משפטים מן הטקסט הנותנים תשובה לשאלה זו . שואלים : במה שונה הפיסקה השלישית בטקסט משתי הפסקות הראשונות ? ( בשתי הפסקות הראשונות נמסר מידע , ואילו הפיסקה השלישית כוללת הוראות ( . קריאת הטקסט "איך העפיפון עף " ? בניגוד לקריאת טקסט ספרותי , הפניה לטקסט השימושי מכוונת למצוא מידע , וכן לפעול על פי ההוראות שבו . כדי להרגיל את התלמידים לסוג זה של קריאה , שהיא מכוונת מטרה , מומלץ לנסח את המטרות לפני הקריאה של הטקסט . האובייקטים לחיפוש בעת הקריאה יהיו תלויים במטרות השיעור . בטקסט זה הילדים מחפשים תשובות לשאלות שיוצגו להלן . מציגים לילדים את הטקסט "איך העפיפון עף" ( או שמחלקים להם אותו בדפים מצולמים מעמוד 9 או שמקרינים על הלוח בעזרת מחשב-מקרן . ( מבקשים מהם לקרוא אותו ולחפש במהלך הקריאה תשובות לשאלות האלה ( כדאי לרשום אותם על הלוח כדי שיהיו כל הזמן מול עיני הילדים : ( - איך העפיפון עף ? - מדוע אינו נופל ? - מתי כדאי להעיף עפיפון ? איפה ?

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר