מתוך:  > עפיפונים > מבוא

עמוד:5

תיאור היחידה ביחידה זו שלושה טקסטים : טקסט מפעיל " ) יוצאים להעיף עפיפונים , ( " טקסט מידעי " ) עפיפונים ביפן וגם כאן ( " וטקסט הכולל מידע והוראות גם יחד " ) איך עפיפון עף . ( " ? הטקסטים משלימים זה את זה , ואפשר לבחור את סדר ההוראה שלהם . אפשר לראות בטקסטים "איך העפיפון עף " ? ו"עפיפונים ביפן וגם כאן" רקע לנושא העפיפונים , הקדמה תמטית לטקסט "יוצאים להעיף עפיפונים , " שלפיו מכינים עפיפון . אפשר גם להפוך את הסדר - לקרוא את טקסט ההוראות ולפעול לפיו , ורק אחר כך לקרוא את הטקסטים האחרים להרחבת הידע הכללי . בסוף היחידה יש כמה הצעות לטיפול קצת אחר בטקסט הוראות מתן הוראות בעל פה לציור עפיפון , ומתן הוראות בעל פה איך להגיע לאתר שמתאים להעפת עפיפונים . שיקולים בבחירת הטקסט "איך העפיפון עף " ? מאפייני תוכן טקסט שימושי העונה על כמה שאלות : איך עפיפון עף ? איך מעיפים עפיפון ? מאפייני מבנה ולשון מבנה של שאלות ותשובות , פנייה ישירה לקורא . מאפיינים של טקסט מידע וטקסט מפעיל . ההוראות בטקסט כתובות באופנים שונים : לעתים בצורות מודאליות : ( צריך , יש , חשוב , ( ולעתים בציווי וציווי שלילי ( התרחקו , אל תתקרבו , ( ולעתים בצורת הסתמי ( משחררים . ( שיקולים בבחירת הטקסט "יוצאים להעיף עפיפונים" מאפייני תוכן הטקסט כולל הוראות לבניית עפיפונים . זו פעילות פנאי מרתקת , שיכולה להתאים להורים וילדים גם יחד . מאפייני מבנה הטקסט מורכב משלושה חלקים : פתיח ובו הסבר קצר על מטרת הטקסט ; רשימת הציוד הנדרש ; ההוראות . ההוראות ממוספרות , וכל אחת מהן מהווה שלב בבניית העפיפון . ההוראות מסודרות לפי הסדר הכרונולוגי של ביצוען , ולצד כל הוראה - צילום תומך . הקישוריות המובעת במילים היא מועטה . פירוק הפעולה לחלקיה הוא החשוב . בטקסט זה יש אמצעים חזותיים ( צילומים , ( המבליטים הן את ההפרדה והן את הקשרים שבין החלקים . כל הוראה מקבלת מספר סידורי ונכתבת בשורה נפרדת . מבני המשפטים דומים , וכך נוצרת הלכידות בטקסט .

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר